Portal - Słopnice
polski Wtorek - 21 listopada 2017     
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyszukiwarka
 
 
 
2016-03-21 OGŁOSZENIE


Przypominamy, iż zgodnie z §19 ust.7 i 9 Statutu Gimnazjum nauczyciel odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie trwania zajęć lekcyjnych w szkole, dyżurów na przerwach oraz zajęć poza terenem szkoły organizowanych przez szkołę i w czasie wycieczek szkolnych, a także za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego.
W związku z powyższym udzielanie rodzicom informacji o uczniu może odbywać się wyłącznie w czasie wolnym od prowadzonych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych i opiekuńczych.
Czas pracy nauczycieli można sprawdzić w aktualnym podziale godzin zamieszczonym na stronie internetowej szkoły bądź ustalić termin spotkania telefonicznie.


....

GiM
 
 
GORĄCE WIADOMOŚCI
  WYWIADÓWKA
  RÓB TO CO KOCHASZ
  OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
  JESIENNA WĘDRÓWKA ŚCIEŻKĄ HISTORYCZNĄ
  MAŁOPOLSKA NOC NAUKOWCÓW
  ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ
  "DRUŻYNA MISTRZÓW" BOSSKI ROMAN & MOLSA MARCIN W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W SŁOPNICACH
  IX RAJD GIMNAZJALNY – WĘDRÓWKA GORCZAŃSKIMI ŚLADAMI OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II
  DOMINACJA W POWIECIE!
  ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018
  WAKACYJNA WYMIANA MIĘDZYNARODOWA
 
OGŁOSZENIA
  STRONA GŁÓWNA ZPO W SŁOPNICACH
  PLAN SPOTKAŃ (WYWIADÓWEK)
  CZAS TRWANIA LEKCJI
  PODZIAŁ GODZIN
  DZIENNIK ONLINE
  OGŁOSZENIE
  Lektury obowiązkowe
  SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018
  ODSZKODOWANIA ZA WYPADKI
  Przywozy i odwozy w roku szkolnym 2016/2017
  Jednolity strój szkolny
  SPOTKANIA SU
 
Interaktywna Polska
Webmaster: Mariusz Ciuła