Portal - Słopnice
polski Niedziela - 22 lipca 2018     
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyszukiwarka
 
 
 
2016-03-21 OGŁOSZENIE


Przypominamy, iż zgodnie z §19 ust.7 i 9 Statutu Gimnazjum nauczyciel odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie trwania zajęć lekcyjnych w szkole, dyżurów na przerwach oraz zajęć poza terenem szkoły organizowanych przez szkołę i w czasie wycieczek szkolnych, a także za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego.
W związku z powyższym udzielanie rodzicom informacji o uczniu może odbywać się wyłącznie w czasie wolnym od prowadzonych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych i opiekuńczych.
Czas pracy nauczycieli można sprawdzić w aktualnym podziale godzin zamieszczonym na stronie internetowej szkoły bądź ustalić termin spotkania telefonicznie.


....

GiM
 
 
GORĄCE WIADOMOŚCI
  OGŁOSZENIE
 
OGŁOSZENIA
  STRONA GŁÓWNA ZPO W SŁOPNICACH
  CZAS TRWANIA LEKCJI
  PODZIAŁ GODZIN
  DZIENNIK ONLINE
  OGŁOSZENIE
  Lektury obowiązkowe
  SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018
  ODSZKODOWANIA ZA WYPADKI
  Przywozy i odwozy w roku szkolnym 2016/2017
  Jednolity strój szkolny
  SPOTKANIA SU
 
Interaktywna Polska
Webmaster: Mariusz Ciuła