Strona główna Wtorek - 26 wrzesńia 2017       
 
 

polski

2016-03-21 OGŁOSZENIE


Przypominamy, iż zgodnie z §19 ust.7 i 9 Statutu Gimnazjum nauczyciel odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie trwania zajęć lekcyjnych w szkole, dyżurów na przerwach oraz zajęć poza terenem szkoły organizowanych przez szkołę i w czasie wycieczek szkolnych, a także za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego.
W związku z powyższym udzielanie rodzicom informacji o uczniu może odbywać się wyłącznie w czasie wolnym od prowadzonych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych i opiekuńczych.
Czas pracy nauczycieli można sprawdzić w aktualnym podziale godzin zamieszczonym na stronie internetowej szkoły bądź ustalić termin spotkania telefonicznie.


....
GiM
GORĄCE WIADOMOŚCI
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018
WAKACYJNA WYMIANA MIĘDZYNARODOWA

OGŁOSZENIA
STRONA GŁÓWNA ZPO W SŁOPNICACH
CZAS TRWANIA LEKCJI
PODZIAŁ GODZIN
DZIENNIK ONLINE
OGŁOSZENIE
Lektury obowiązkowe
SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018
ODSZKODOWANIA ZA WYPADKI
Przywozy i odwozy w roku szkolnym 2016/2017
Jednolity strój szkolny
SPOTKANIA SU

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA Webmaster: Mariusz Ciuła