Portal - Słopnice
polski Niedziela - 22 lipca 2018     
Strona główna / STREFA RODZICA
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyszukiwarka
 
 
Dla rodziców
                     

RODZICU możesz liczyć na pomoc pedagoga w sytuacji gdy:
  • zauważasz u dziecka trudności w uczeniu się,
  • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania,
  • szukasz dla swojego dziecka odpowiedniej szkoły ponadgimnazjalnej,
  • Twoja rodzina jest w trudnej sytuacji materialnej,
  • niepokoi Cię zachowanie dziecka,
  • Twoje dziecko było lub jest pod opieką poradni psychologiczno-pedagogicznej
  • chcesz, aby Wasze dziecko zostało objęte opieką w poradni psychologiczno-pedagogicznej,
  • masz jakiekolwiek pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić,

Pedagog szkolny mgr Joanna Ciuła


 

PSYCHOLOG - SZANOWNI RODZICE!
OKRES GIMNAZJUM, PRZYPADA NA BARDZO TRUDNY CZAS W ROZWOJU DZIECKA – ADOLESCENCJĘ (DOJRZEWANIE).

ADOLESCENCJA TO KORYTARZ, PRZEZ KTÓRY PRZECHODZI SIĘ OD DZIECIŃSTWA DO DOROSŁOŚCI, TO OKRES, KIEDY MŁODY CZŁOWIEK NIE JEST JUŻ DZIECKIEM, ALE NIE JEST TEŻ OSOBĄ W PEŁNI DOJRZAŁĄ. TO CZAS PRZEŁOMU I TAK JAK KAŻDEMU TAKIEMU MOMENTOWI TOWARZYSZĄ OKRESOWI DORASTANIA LICZNE PROBLEMY, TRUDNOŚCI, NIEPOWODZENIA, ALE TAKŻE OLŚNIENIA, ZACHWYTY I NOWE UMIEJĘTNOŚCI. JEST TO OKRES TRUDNY TAK DLA MŁODEGO, DOJRZEWAJĄCEGO CZŁOWIEKA, KTÓRY MUSI PORADZIC SOBIE Z ZADANIAMI STAWIANYMI MU PRZEZ ŚRODOWISKO SPOŁECZNE, KULTURĘ I BIOLOGIĘ, JAK I DLA OTOCZENIA, KTÓRE MUSI POGODZIC SIĘ ZE ZMIANAMI, JAKIE ZACHODZĄ W MŁODYM CZŁOWIEKU.

ADOLESCENCJA TO OKRES PRZEMIAN ZACHODZĄCYCH W WIELU DZIEDZINACH OSOBOWOŚCI I ŻYCIA MŁODZIEŻY POCZĄWSZY OD ZMIAN FIZJOLOGICZNYCH POPRZEZ PRZEMIANY ŚWIADOMOŚCI, RÓL ZADAŃ SPOŁECZNYCH, SKOŃCZYWSZY NA ZMIANACH W SFERZE POZNAWCZEJ I EMOCJONALNEJ OSOBOWOŚCI. OKRES DOJRZEWANIA TO OKRES NIESTAŁOŚCI, KIEDY MŁODZI LUDZIE PREZENTUJĄ SPRZECZNE, NAWZAJEM SIĘ WYKLUCZAJĄCE TENDENCJE.

ADKOLESCENCJA TO RÓWNIEŻ OKRES PROBLEMÓW I STRAPIEŃ, PONIEWAŻ MŁODY CZŁOWIEK NAPOTYKAJĄC NA TRUDNOŚCI MUSI ROZWIĄZAC JE W SPOSÓB ZADOWALAJĄCY DLA SIEBIE I DLA SPOŁECZEŃSTWA, CO NIE ZAWSZE DA SIĘ POGODZIC. JEST TO CZAS O TYLE TRUDNY I FRUSTRUJĄCY, ŻE DO OCENY MŁODZIŻY WYKORZYSTYWANE SĄ KRYTERIA OBOWIĄZUJĄCE W ŚWIECIE DOROSŁYCH, A KTÓRE NIEJEDNOKROTNIE NIE SĄ PRZEKŁADALNE NA ZDOLNOŚCI I MOŻLIWOŚCI MŁODZIEŻY.

CO ROBIC?
- STARAJ SIĘ UTRZYMYWAC DOBRY KONTAKTEMOCJONALNY ZE SWOIM DZIECKIEM POPRZEZ DŁUGIE ROZMOWY, OPARTE NA SŁUCHANIU I ROZUMIENIU PRZEŻYC DZIECKA I SPĘDZANIE Z NIM SATYSFAKCJONUJĄCEGO WAS CZASU
- STWÓRZ DZIECKU MOŻLIWOŚCI PODEJMOWANIA DECYZJI W JAKIMŚ ZAKRESIE, NAUCZY JE TO ODPOWIEDZIALNOŚCI
- SPRAWUJ JEDNOCZEŚNIE BACZNĄ KONTROLĘ, DBAJĄC O PRAWIDŁOWY ROZWÓJ
- OBSERWUJ DZIECKO, W TYM OKRESIE U WIELU MŁODYCH LUDZI POJAWIA SIĘ CHĘC EKSPERYMENTOWANIA Z SUBSTANCJAMI PSYCHOAKTYWNYMI I ZACHOWANIAMI NIEBEZPIECZNYMI
- NIE BAGATELIZUJ PIERWSZYCH EKSPERYMENTÓW Z PALENIEM PAPIEROSÓW, STANOWIĄ ONE CZĘSTO WSTĘP DO PIERWSZYCH PRÓB NARKOTYKOWYCH
- KŁADZ NACISK NA PRZESTRZEGANIE ZASAD, KTÓRE USTAL NAJLEPIEJ WSPÓLNIE Z DZIECKIEM (JEŚLI BĘDZIE ONO MIAŁO NA NIE WPŁYW, NA PEWNO Z WIĘKSZĄ KONSEKWENCJĄ BĘDZIE ICH PRZESTRZEGAŁO)
- JEŚLI COŚ CIĘ ZANIEPOKOI, PRZYJDZ DO PSYCHOLOGA, RAZEM UDA SIĘ WIĘCEJ. DOBRZE TEŻ JEST ZOBACZYC PROBLEM Z DRUGIEJ STRONY
 Psycholog szkolny mgr Elżbieta Orzeł-Pociecha

 

 

Interaktywna Polska
Webmaster: Mariusz Ciuła