Portal - Słopnice
polski Niedziela - 28 maja 2017     
Strona główna / STREFA NAUCZYCIELA
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyszukiwarka
 
 
Strefa nauczyciela

 

Raport z ewaluacji całościowejWzory świadectw i arkuszy ocen dla Gimnazjum rok 2015

  Świadectwa:

Klasa 1, 2:
MEN-I/9/2
MEN-I/9-w/2 – z wyróżnieniem

Klasa 3:
MEN-I/13a/2
MEN-I/13a-w/2 – z wyróżnieniem


Arkusze ocen:
Klasy 1-3:
MEN-I/39/2
MEN-I/39b/2 – wypełniane komputerowo


Żródło: http://www.bip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=776%3Arozporzdzenie-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-wiadectw-dyplomow-pastwowych-i-innych-drukow-szkolnych&catid=27%3Aprojekty-aktow-prawnych&Itemid=52

 
Rekrutacja elektroniczna do szkół średnich Panel wychowawcy - wprowadzanie osiągnięć uczniów, wyników egzaminów gimnazjalnych oraz ocen końcoworocznych. Należy wprowadzić do 22.06.2016 do godz 13:00
Aktualna zawartość słownika osiagnięć to:

Laureat wojewódzkiego konkursu przedmiotowego
Laureat ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej
Finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej
Zawody wiedzy, ponadwojewódzki - finalista konk. przedmiotowego
Zawody wiedzy, ponadwojewódzki - laureat konk. temat. lub interdysc.
Zawody wiedzy, ponadwojewódzki - finalista konk. temat. lub interdysc.
Zaw.wiedzy,międzynarod.lub ogólnopol.-finalista, objęte ramowym planem szk.art.
Zaw.wiedzy,międzynarod.lub ogólnopol.-laureat,nieobjęte ramowym planem szk.art.
Zaw.wiedzy,międzynarod.lub ogólnopol.-finalista,nieobjęte ramowym planem szk.art.
Konk. o zasięgu wojew.org.przez KO - finalista konkursu przedmiotowego
Konk. o zasięgu wojew.org.przez KO - laureat konkursu tematycz. lub interdysc.
Konk. o zasięgu wojew.org.przez KO - finalista konkursu tematycz. lub interdysc.
Konk.albo turn.o zas.ponadwoj.lub wojew.-finalista, objęte ram. planem szk.art.
Konk.albo turn.o zas.ponadwoj.lub wojew.-laureat,nieobjęte ram. planem szk.art.
Konk.albo turn.o zas.ponadwoj.lub wojew.-finalista,nieobjęte ram.plan. szk.art.
Wys.miej.w zaw.wiedzy,art.lub sport.org.KO lub inne podm.-szcz.międzynarodowy
Wys.miej.w zaw.wiedzy,art.lub sport.org.KO lub inne podm.-szcz.krajowy
Wys.miej.w zaw.wiedzy,art.lub sport.org.KO lub inne podm.-szcz.wojewódzki
Wys.miej.w zaw.wiedzy,art.lub sport.org.KO lub inne podm.-szcz.powiatowy
Osiągnięcia w zakresie aktywn.społ.-na rzecz środ.szk.,w szczeg.wolontariat
Interaktywna Polska
Webmaster: Mariusz Ciuła & Dawid Młynarczyk